Header Ads

test

BAJET 2022

BAJET 2022

Bajet 2022 dirangka sebagai usaha kerajaan bagi memulihkan, mencergaskan dan merangsang kegiatan ekonomi tempatan.

Matlamat Bajet dirangka berdasarkan tiga teras utama iaitu:

1) Pemangkin dan Pemulihan Aktiviti Ekonomi
2) Peningkatan Kualiti Hidup dan Kesejahteraan Rakyat
3) Pendigitalan Perkhidmatan dan Kecekapan Tadbir Urus

"Kedah Sejahtera Nikmat Untuk Semua"


Tiada ulasan