Header Ads

test

𝘼𝙨𝙨𝙖𝙡𝙖𝙢𝙪𝙖𝙡𝙖𝙞𝙠𝙪𝙢 𝙒.𝘽.𝙏 𝙋𝙚𝙧𝙢𝙤𝙝𝙤𝙣𝙖𝙣 𝙂𝙚𝙧𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙟𝙖𝙝𝙩𝙚𝙧𝙖 𝙉𝙚𝙜𝙚𝙧𝙞 𝙆𝙚𝙙𝙖𝙝 2024 𝙆𝙞𝙣𝙞 𝘿𝙞𝙗𝙪𝙠𝙖 _𝙎𝙮𝙖𝙧𝙖𝙩 & 𝙆𝙚𝙡𝙖𝙮𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙧𝙢𝙤𝙝𝙤𝙣𝙖𝙣_ ✅𝙒𝙖𝙧𝙜𝙖𝙣𝙚𝙜𝙖𝙧𝙖 𝙈...


𝘼𝙨𝙨𝙖𝙡𝙖𝙢𝙪𝙖𝙡𝙖𝙞𝙠𝙪𝙢 𝙒.𝘽.𝙏 𝙋𝙚𝙧𝙢𝙤𝙝𝙤𝙣𝙖𝙣 𝙂𝙚𝙧𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙟𝙖𝙝𝙩𝙚𝙧𝙖 𝙉𝙚𝙜𝙚𝙧𝙞 𝙆𝙚𝙙𝙖𝙝 2024 𝙆𝙞𝙣𝙞 𝘿𝙞𝙗𝙪𝙠𝙖 _𝙎𝙮𝙖𝙧𝙖𝙩 & 𝙆𝙚𝙡𝙖𝙮𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙧𝙢𝙤𝙝𝙤𝙣𝙖𝙣_ ✅𝙒𝙖𝙧𝙜𝙖𝙣𝙚𝙜𝙖𝙧𝙖 𝙈𝙖𝙡𝙖𝙮𝙨𝙞𝙖 ✅𝙏𝙚𝙧𝙗𝙪𝙠𝙖 𝙆𝙚𝙥𝙖𝙙𝙖 𝙎𝙚𝙢𝙪𝙖 𝙆𝙖𝙪𝙢 𝙔𝙖𝙣𝙜 𝘽𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙩𝙪𝙨 𝘽𝙪𝙢𝙞𝙥𝙪𝙩𝙚𝙧𝙖 𝙙𝙖𝙣 𝘽𝙪𝙠𝙖𝙣 𝘽𝙪𝙢𝙞𝙥𝙪𝙩𝙚𝙧𝙖 ✅𝘽𝙚𝙧𝙪𝙢𝙪𝙧 18 𝙃𝙞𝙣𝙜𝙜𝙖 55 𝙏𝙖𝙝𝙪𝙣, 𝙏𝙚𝙧𝙙𝙞𝙧𝙞 𝘿𝙖𝙧𝙞𝙥𝙖𝙙𝙖 𝙄𝙣𝙙𝙞𝙫𝙞𝙙𝙪 𝙔𝙖𝙣𝙜 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙨 & 𝙏𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙈𝙚𝙣𝙜𝙖𝙡𝙖𝙢𝙞 𝙋𝙚𝙣𝙮𝙖𝙠𝙞𝙩 𝘽𝙚𝙧𝙟𝙖𝙣𝙜𝙠𝙞𝙩, 𝙆𝙧𝙞𝙩𝙞𝙠𝙖𝙡, 𝙆𝙧𝙤𝙣𝙞𝙠 𝙎𝙚𝙧𝙩𝙖 𝙏𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙈𝙪𝙛𝙡𝙞𝙨 ✅𝙈𝙚𝙢𝙥𝙪𝙣𝙮𝙖𝙞 𝙋𝙚𝙣𝙙𝙖𝙛𝙩𝙖𝙧𝙖𝙣 𝙎𝙪𝙧𝙪𝙝𝙖𝙣𝙟𝙖𝙮𝙖 𝙎𝙮𝙖𝙧𝙞𝙠𝙖𝙩 𝙈𝙖𝙡𝙖𝙮𝙨𝙞𝙖 (𝙎𝙎𝙈) 𝙔𝙖𝙣𝙜 𝙎𝙖𝙝 ✅ 𝙈𝙚𝙢𝙥𝙪𝙣𝙮𝙖𝙞 𝙏𝙚𝙢𝙥𝙖𝙩/𝙇𝙤𝙠𝙖𝙨𝙞/𝘽𝙚𝙣𝙜𝙠𝙚𝙡/𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙨 𝙋𝙚𝙧𝙣𝙞𝙖𝙜𝙖𝙖𝙣 𝙔𝙖𝙣𝙜 𝙆𝙝𝙪𝙨𝙪𝙨 ✅𝙋𝙚𝙧𝙣𝙞𝙖𝙜𝙖𝙖𝙣/𝙎𝙮𝙖𝙧𝙞𝙠𝙖𝙩 𝙏𝙚𝙡𝙖𝙝 𝙈𝙚𝙣𝙟𝙖𝙡𝙖𝙣𝙠𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙧𝙣𝙞𝙖𝙜𝙖𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙠𝙪𝙧𝙖𝙣𝙜-𝙆𝙪𝙧𝙖𝙣𝙜𝙣𝙮𝙖 6 𝘽𝙪𝙡𝙖𝙣 𝙆𝙚 𝘼𝙩𝙖𝙨 ✅𝙈𝙚𝙣𝙟𝙖𝙡𝙖𝙣𝙠𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙧𝙣𝙞𝙖𝙜𝙖𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙥𝙚𝙣𝙪𝙝 𝙈𝙖𝙨𝙖 & 𝙈𝙚𝙢𝙥𝙪𝙣𝙮𝙖𝙞 𝙇𝙚𝙨𝙚𝙣/𝙋𝙚𝙧𝙢𝙞𝙩 𝙋𝙚𝙧𝙣𝙞𝙖𝙜𝙖𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙧𝙞𝙥𝙖𝙙𝙖 𝙋𝙞𝙝𝙖𝙠 𝘽𝙚𝙧𝙠𝙪𝙖𝙨𝙖 𝙏𝙚𝙢𝙥𝙖𝙩𝙖𝙣 (𝙇𝙚𝙨𝙚𝙣 𝙋𝘽𝙏) ✅𝙈𝙚𝙣𝙟𝙖𝙡𝙖𝙣𝙠𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙧𝙣𝙞𝙖𝙜𝙖𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙡𝙖𝙢 𝘽𝙚𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙨 𝙁𝙞𝙯𝙞𝙠𝙖𝙡 𝙖𝙩𝙖𝙪 𝙋𝙚𝙧𝙣𝙞𝙖𝙜𝙖𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙘𝙖𝙧𝙖 𝘼𝙩𝙖𝙨 𝙏𝙖𝙡𝙞𝙖𝙣 *𝙏𝙖𝙧𝙞𝙠𝙝 𝙋𝙚𝙧𝙢𝙤𝙝𝙤𝙣𝙖𝙣* 𝙏𝙖𝙧𝙞𝙠𝙝 Permohonan : 18 𝙈𝙖𝙘 - 28 𝙈𝙖𝙘 2024 𝙈𝙖𝙨𝙖 : 8.00 𝙋𝙖𝙜𝙞 - 2.00 𝙋𝙚𝙩𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙚𝙢𝙥𝙖𝙩 : 𝙋𝙚𝙟𝙖𝙗𝙖𝙩 𝙐𝙋𝙐𝙆, 𝙐𝙏𝘾 𝘼𝙡𝙤𝙧 𝙎𝙚𝙩𝙖𝙧, 𝙆𝙚𝙙𝙖𝙝 *(𝙋𝙚𝙧𝙢𝙤𝙝𝙤𝙣𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙘𝙖𝙧𝙖 𝙁𝙞𝙯𝙞𝙠𝙖𝙡 - 𝙋𝙚𝙢𝙗𝙚𝙡𝙞𝙖𝙣 𝘽𝙤𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙋𝙚𝙧𝙢𝙤𝙝𝙤𝙣𝙖𝙣) Tarikh Penghantaran Borang & Dokumen Yang Lengkap 31 Mac hingga 8 April 2024 𝙋𝙚𝙧𝙩𝙖𝙣𝙮𝙖𝙖𝙣 & 𝙈𝙖𝙠𝙡𝙪𝙢𝙖𝙩 𝙇𝙖𝙣𝙟𝙪𝙩 : 𝙃𝙪𝙗𝙪𝙣𝙜𝙞 𝙐𝙋𝙐𝙆 𝙆𝙚𝙙𝙖𝙝 : 04-7350069, 04-7350120 -UPDA 3/17/2024, 9:46:55 AM 

Tiada ulasan