Header Ads

test

PERMOHONAN JAWATAN GURU KAFA NEGERI KEDAH DARUL AMAN TAHUN 2020 (UNTUK PENGAMBILAN TAHUN 2021) UNTUK MEMOHON SILA LAYARI : htt...


PERMOHONAN JAWATAN GURU KAFA NEGERI KEDAH DARUL AMAN TAHUN 2020 (UNTUK PENGAMBILAN TAHUN 2021) UNTUK MEMOHON SILA LAYARI : htt...
PERMOHONAN JAWATAN GURU KAFA NEGERI KEDAH DARUL AMAN TAHUN 2020 (UNTUK PENGAMBILAN TAHUN 2021) UNTUK MEMOHON SILA LAYARI : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1ZSlxVYMBt7v014EhsIhoH9QGBmVmxDyqBAbMCwND3riPJA/viewform SYARAT PERMOHONAN 1. Warganegara Malaysia; 2. Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 40 tahun pada tarikh tutup permohonan; 3. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan: - Kepujian Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu; - Kepujian Pendidikan Islam ATAU kepujian Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah ATAU kepujian Pendidikan Syariah Islamiah; dan - Lulus Bahasa Arab 4. Tinggal dan bermastautin di Negeri Kedah. 5. Permohonan yang tidak memenuhi syarat di atas akan ditolak. PERSEDIAAN 1. Gambar berukuran pasport (softcopy). 2. Salinan Sijil Pelajaran Malaysia (softcopy). 3. Rakaman video bacaan al-Quran (Format video) - Rakaman hendaklah berdurasi tidak melebihi 2 minit dan saiz video tidak melebihi 100mb. - Rakaman menggunakan resolusi yang rendah atau sesuai. - Sekiranya saiz video melebihi 100mb, proses pemampatan (compress) perlu dibuat. - Kaedah pemampatan (compress) boleh menggunakan apa jua aplikasi secara muat turun atau atas talian (online). - Rakaman video hendaklah jelas suara bacaan dan memaparkan separuh badan termasuk muka. - Sila pilih salah satu surah di bawah untuk rakaman video: a) Surah Toha (طه) ayat 1 hingga 12 b) Surah At-Taubah ayat 1 hingga 4 c) Surah As-Syura ayat 1 hingga 7 d) Surah Al-Qasas ayat 1 hingga 6 e) Surah Al-Hujurat ayat 1 hingga 5 4. Pemohon hendaklah membaca secara murottal. PANDUAN 1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap. 2. Setiap pemohon hanya dibenarkan menghantar 1 (satu) permohonan sahaja. 3. Pemohon yang menghantar melebihi 1 (satu) permohonan akan ditolak. 4. Pilihan daerah adalah mengikut alamat tempat tinggal. 5. Pemohon yang terpilih untuk temuduga akan dihubungi melalui telefon atau mesej pesanan ringkas (SMS). 6. Tarikh tutup permohonan adalah pada 15 Oktober 2020 (Khamis) jam 1 PERMOHONAN JAWATAN GURU KAFA NEGERI KEDAH DARUL AMAN TAHUN 2020 (UNTUK PENGAMBILAN TAHUN 2021) UNTUK MEMOHON SILA LAYARI : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1ZSlxVYMBt7v014EhsIhoH9QGBmVmxDyqBAbMCwND3riPJA/viewform SYARAT PERMOHONAN 1. Warganegara Malaysia; 2. Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 40 tahun pada tarikh tutup permohonan; 3. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan: - Kepujian Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu; - Kepujian Pendidikan Islam ATAU kepujian Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah ATAU kepujian Pendidikan Syariah Islamiah; dan - Lulus Bahasa Arab 4. Tinggal dan bermastautin di Negeri Kedah. 5. Permohonan yang tidak memenuhi syarat di atas akan ditolak. PERSEDIAAN 1. Gambar berukuran pasport (softcopy). 2. Salinan Sijil Pelajaran Malaysia (softcopy). 3. Rakaman video bacaan al-Quran (Format video) - Rakaman hendaklah berdurasi tidak melebihi 2 minit dan saiz video tidak melebihi 100mb. - Rakaman menggunakan resolusi yang rendah atau sesuai. - Sekiranya saiz video melebihi 100mb, proses pemampatan (compress) perlu dibuat. - Kaedah pemampatan (compress) boleh menggunakan apa jua aplikasi secara muat turun atau atas talian (online). - Rakaman video hendaklah jelas suara bacaan dan memaparkan separuh badan termasuk muka. - Sila pilih salah satu surah di bawah untuk rakaman video: a) Surah Toha (طه) ayat 1 hingga 12 b) Surah At-Taubah ayat 1 hingga 4 c) Surah As-Syura ayat 1 hingga 7 d) Surah Al-Qasas ayat 1 hingga 6 e) Surah Al-Hujurat ayat 1 hingga 5 4. Pemohon hendaklah membaca secara murottal. PANDUAN 1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap. 2. Setiap pemohon hanya dibenarkan menghantar 1 (satu) permohonan sahaja. 3. Pemohon yang menghantar melebihi 1 (satu) permohonan akan ditolak. 4. Pilihan daerah adalah mengikut alamat tempat tinggal. 5. Pemohon yang terpilih untuk temuduga akan dihubungi melalui telefon atau mesej pesanan ringkas (SMS). 6. Tarikh tutup permohonan adalah pada 15 Oktober 2020 (Khamis) jam 1-UPDA 10/5/2020, 9:00:18 AM 

Tiada ulasan