Header Ads

test

Budaya Politik "Scrape Off" perlu dihapuskan
Budaya Politik "Scrape Off" perlu dihapuskan sekiranya kerajaan baru mengambil alih pentadbiran kerajaan lama.
Ahli politik perlu menjadi Ahli Politik Negarawan seperti titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia (KDYMM) Sultan Kedah.

Kedah Sejahtera Nikmat Untuk Semua'

Tiada ulasan